DISCIPLINĂ

Disciplina este factorul esențial care guvernează toate formele de organizare în artele marțiale, autoritatea și subordonarea fiind interpretate ca referințe obligatorii ale formării unor înalte calități etice, fizice și morale.